Urram

By Karen Matheson

Format: CD-Audio

Availability: In stock

RRP: £10.99

Price: £10.99

Special Price £9.89

Highlander Distribution

Highlander Distribution supply a fantastic range of CDs, DVDs and books. With over 4000 Celtic/Scottish titles, it's hard to beat.

Product Description

Details

1. Gura Mise Tha Gu Dubhach

2. A' Bhirlinn Bharrach

3. C A'n a Dh'fhag Thu M'fhichead Gini?

4. Ci an Fhidheall/Cupair Thu, Taillear Thu

5. Urnaigh a Bhan Thigreach

6. Cha Teid Mor a Bharraigh Bhronach

7. Maol Ruanaidh Ghlinneachain

8. Saoil a Mhoir Am Pos Thu

9. Taladh Throndairnis

10. Chuir Iad an T-suil a Pilot Ban

11. 'Eilean Fraoich

12. S I Nochd A' Chiad Oidche 'N Fhoghair

13. Cadal Cha Dean Mi
Additional Information

Additional Information

Format CD-Audio
Imprint Highlander Distribution
Publication Date 16 Oct 2015
ISBN VERTCD102

Customer Reviews

Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register