No 2 Greepe

By The Campbells Of Greepe

Format: CD-Audio

Gaelic Family Song Tradition

Availability: In stock

RRP: £12.99

Price: £12.99

Unfortunately, due to sales rights restrictions, we cannot offer No 2 Greepe for sale in your country.

Highlander Distribution

Highlander Distribution supply a fantastic range of CDs, DVDs and books. With over 4000 Celtic/Scottish titles, it's hard to beat.

Product Description

Details

No. 2 Greepe’ features many songs and puirt-à-beul (mouth music) from the family’s award-winning book. ‘Fonn – The Campbells of Greepe Track Listing: 01 Na Puirt Cruinn: Chuirinn Mo Bhalachan/ Faca Sibh Màiri Nigh’n Alasdair/ Bainne nan Gobhar; 02 ’S Gann Gun Dìrich Mi Chaoidh; 03 A’ Mhuc a Bh’ Againn A’s An Dìg; 04 Mo Chailin Donn Òg; 05 Na Bodaich: Bat’ an Tàilleir/ Haighdealan/ Bodachan a’ Ghàrraidh; 06 Horo Mhàiri Dhubh; 07 Ailein, Ailein, ’S Fhad an Cadal; 08 Seinn Iù Ro Bhinn Ohò; 09 Seinneam Cliù nam Fear Ùr; 10 Na Gobhair, Seoc ’s a’ Chailleach: An Oidhche Bha na Gobhair Ann/Seoc a’ Bhàigh/ Cailleach a’ Ghobhachain; 11 Là Dhomh ’s a’ Chuilthionn Chreagach; 12 Bai Ù Ohò/ Gille Beag; 13 Na Coireachan: Maighdeannan a’ Choire Dhuibh/ MacShithich/Dà Thàbh Air an Fharaidh/ Fear a’ Choire: Bonus Track: Ann Michie – Seinneam Cliù nam Fear Ùr (1950, DISC LOG 1513)

Additional Information

Additional Information

Format CD-Audio
Imprint Highlander Distribution
Publication Date 6 Feb 2014
ISBN WCMCD053

Customer Reviews

Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register