Guth a Shniomhas (a Voice That Weaves)

By Kenna Campbell

Format: CD-Audio

A voice that weaves.

Availability: In stock

RRP: £11.99

Price: £11.99

Special Price £10.79

Unfortunately, due to sales rights restrictions, we cannot offer Guth a Shniomhas (a Voice That Weaves) for sale in your country.

Highlander Distribution

Highlander Distribution supply a fantastic range of CDs, DVDs and books. With over 4000 Celtic/Scottish titles, it's hard to beat.

Product Description

Details

Doyenne of Gaelic classical singing, Kenna Campbell uses her distinctive, powerful yet often dreamy voice to weave a spell over a wide range of traditional themes in 20 great songs. Track Listing: Nuair Bha Mi Og; Oran Beinn-Li; Chuir Mi Chas Mhor; Tha'n t-Uisg, Tha'n Ceo; Rannan Breugach; Laoidh Fhraoich; As An Doimhneachd; Dearrsadh Gealaich Air Loch Hostadh; A Racan A Bh'Againne; O 'S Ann Tha Mo Ghaol-sa Thall; Bothan Airigh An Braigh Rainneach; Alasdair A Gleanna Garadh; Tha Biodag Aig MacThomas; Am Maraiche 'S A Leannan; Fac' Thu Na Feidh?; Cumha Iain Ghairbh; A' Clach Agus Mairi; Chaidh Mo Dhonnachadh Na Beinn; Bha Buachaillean An Duthaich Shear; Mo Bho Dhubh Mhor

Additional Information

Additional Information

Format CD-Audio
Imprint Highlander Distribution
Publication Date 1 Apr 1999
ISBN SKYECD12

Customer Reviews

Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register