Bho Dhorn Gu Dorn

By Bannal

Format: CD-Audio

DualDisc CD one side DVD other

Availability: In stock

RRP: £11.99

Price: £11.99

Special Price £10.79

Highlander Distribution

Highlander Distribution supply a fantastic range of CDs, DVDs and books. With over 4000 Celtic/Scottish titles, it's hard to beat.

Product Description

Details

A second CD of waulking songs - very rhythmic chants to while away the time-consuming manual softening of the tweed. Bannal sing 18 songs on the CD, some of which are amongst the 16 on the DVD, a fascinating BBC Scotland documentary. Track Listing: O's Fhada Bhuainn Anna; Tha Fadachd Orm Fhin; Air A Leabaidh 'S Mi M'onar; Dheanainn Sugradh Ris An Nighinn Duibh; Gur E Mo Ghille Dubh Dhonn; Oich U Is Hiuraidh Eile; Ged Is Griannach An Latha; Latha Dhomh 'S Mi Siubhal Mointich; Hu Ra Bho Ho; A Mhic Iain 'Ic Sheumais; Mairead Nan Cuiread; An Cul Bachalach; Turas Dhomhsa Chon Na Galldachd; Cha Bhi Mi Buan; Dh' Fhalbh Mo Run 'S Dh'Fhag E'n Cala; Seinn O Horo Seinn; Chi Mi Fada Bhuam; Port Na Caillich

Additional Information

Additional Information

Format CD-Audio
Imprint Highlander Distribution
Publication Date 14 Feb 2005
ISBN SKYECD32

Customer Reviews

Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register